• nl
Taalkeuze

Wijzigingen op til inzake SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering in functie van het eenheidsstatuut

Categorie: Sociaal   Datum: 11/04/2014

De ministerraad van 4 april 2014 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het activerend beleid bij herstructureringen aanpast in functie van het nieuwe eenheidsstatuut.

De eerste wijziging betreft de duur van de verkorte opzeggingstermijn met het oog op de toetreding tot het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) van de werknemers die ontslagen worden door een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.De duur van deze verkorte opzeggingstermijn mag niet minder bedragen dan 26 weken (voorheen: 3 of 6 maanden naargelang de anciënniteit van de werknemer minder of meer dan 5 jaar bedraagt).

De tweede wijziging betreft de mogelijkheid voor werkgevers in herstructurering om bij de RVA de terugbetaling te vragen van de meerkost, die gepaard gaat met de inschakelingsvergoeding, voor alle werknemers. Deze mogelijkheid bestond tot op heden enkel voor arbeiders.  

Bron: