• nl
Taalkeuze

Wijzigingen tewerkstelling buitenlandse werknemers definitief

Categorie: Sociaal   Datum: 2/08/2013

In onze Nieuwsflash van 23 mei 2013 brachten wij u reeds op de hoogte van enkele wijzigingen bij de tewerkstelling van vreemdelingen.  

Een koninklijk besluit past nu definitief volgende zaken aan: 

Criteria voor de verblijfsvergunning in geval van gezinshereniging

Er wordt niet langer verwezen naar de familieband bij de vrijstelling van de arbeidskaart in geval van gezinshereniging met een Belgische onderdaan (of een onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte) maar rechtstreeks naar de verblijfsvergunning van de onderdaan. 

Vrijstelling van arbeidskaart voor bepaalde studenten

Buitenlandse studenten (geen onderdanen van de Europese Economische Ruimte) die verplicht stage lopen in België, zijn vrijgesteld van een arbeidskaart wanneer ze in België, Zwitserland of in een lidstaat van de Europese Unie studeren.

Overgangsbepalingen voor Bulgaarse, Kroatische en Roemeense onderdanen

Overgangsmaatregelen blijven van kracht voor Bulgaarse en Roemeense onderdanen tot 31 december 2013. Deze overgangsmaatregelen zijn eveneens van toepassing op de Kroatische werknemers sinds 1 juli 2013. Tijdens de overgangsfase moet men beschikken over een arbeidskaart. 

Ter herinnering:  De overgangsperiode voor Kroatië loopt in principe van 1 juli 2013 tot 30 juni 2015, tenzij die nog verlengd of ingekort wordt.

Vrijstelling onderdanen nieuwe lidstaten

Overeenkomstig de praktijk wordt voorzien in een vrijstelling van arbeidskaart voor de onderdanen van de nieuwe lidstaten die in het bezit zijn van E+ of F+ kaart. 

Bron: 

  • Koninklijk besluit 17 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 26 juli 2013, p 47231.