• nl
Taalkeuze

Wordt wetgeving Renault binnenkort aangepast?

Categorie: Sociaal   Datum: 23/08/2013

Reeds vanaf de inwerkingtreding van de wet Renault, met name de wet die de procedure voorschrijft die een onderneming moet volgen die tot collectieve ontslagen wil overgaan, kwam kritiek vanuit verschillende hoeken op deze wetgeving. 

In het regeerakkoord werd door het opnemen van de hervorming van de wet Renault gehoor gegeven aan deze stemmen. Op heden heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de bestaande wetgeving geëvalueerd. Na het zomerreces wordt verwacht dat de Federale Overheidsdienst een concreet voorstel indient bij de NAR.

Van zodra er meer informatie voorhanden is over de wijzigingen die op til staan aan de wetgeving Renault berichten wij u in onze Nieuwsflash verder.