• nl
Taalkeuze

Zondagsarbeid: enkele uitzonderingen geschrapt

Categorie: Sociaal   Datum: 9/08/2013

In het arrest 78/2012 heeft het Grondwettelijk Hof zich gebogen over de grondwettelijkheid van bepaalde bepalingen van de Arbeidswet van 16 maart 1971 met betrekking tot het verbod van zondagsarbeid en de afwijkingen op dit verbod.

Het Hof vergeleek twee types van ondernemingen: enerzijds de ondernemingen voor het verhuur van boeken of stoelen en anderzijds de ondernemingen voor het verhuur van video’s of dvd’s. De eerste categorie kon zich op een afwijking op het verbod op zondagsarbeid beroepen (art. 66, 22° Arbeidswet van 16 maart 1971), terwijl de tweede categorie van onderneming niet over deze mogelijkheid beschikt. Het Hof oordeelde dat het verschil in behandeling niet redelijk kon worden verantwoord.

Om die reden wordt de wetgeving aangepast en worden ondernemingen voor het verhuren van boeken en/of stoelen uit de lijst met uitzonderingen op het verbod op zondagsarbeid geschrapt.

Ook de door de Koning bepaalde arbeid, die gewoonlijk de ganse zondag of een gedeelte ervan moet worden verricht om redenen van openbaar nut of wegens plaatselijke of andere behoeften, wordt uit de lijst geschrapt.

Bron: 

  • Wet houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013, 48270.