• nl
Taalkeuze

Zwangere werkneemster met meerdere deeltijdse contracten : nu ook moederschapsuitkeringen

Categorie: Sociaal   Datum: 7/08/2014

Zoals u reeds kon lezen in onze nieuwsflash van 13 juni 2014 voorzag de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid in een aanpassing aan het moederschapsverlof.

Werkneemsters met meerdere deeltijdse arbeidsovereenkomsten kunnen, vanaf 16 juni 2014, hun postnataal verlof verlengen met de dagen die ze vóór de bevalling gepresteerd hebben in het kader van de deeltijdse arbeidsovereenkomst waarvoor ze blijven werken zijn.

Het staatblad van 23 juli 2014 publiceerde nu ook een KB dat de nodige aanpassingen heeft gedaan opdat er ook moederschapsuitkeringen kunnen worden toegekend. Dit KB is retroactief in werking getreden op 16 juni 2014.

Bron:

  • Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 6 juni 2014, 43548.
  • KB 9 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 23 juli 2014. 55093