Hoe worden je sociale bijdragen berekend?

Betaal uw sociale bijdrage op tijd

Zo worden uw sociale bijdragen berekend

De sociale bijdrage voor zelfstandigen bedraagt op jaarbasis 20,5% van het netto belastbaar inkomen van het betrokken jaar (dit is uw winst na aftrek van al uw kosten), verdeeld over vier gelijke kwartaalbijdragen. Uw bijdragen voor 2019 zullen dus berekend worden op uw inkomen van 2019.

Indien uw inkomen lager is dan 13.847,39 euro, wordt de minimumbijdrage aangerekend op dit bedrag. Indien uw inkomen hoger is dan 88.119,80 euro, wordt de maximumbijdrage aangerekend op dit bedrag. Aangezien uw inkomen pas na afloop van het jaar vaststaat, berekent Steunt Elkander een voorlopige kwartaalbijdrage op basis van het inkomen van drie jaar terug. De voorlopige kwartaalbijdragen die u nu betaalt zijn berekend op uw inkomen van 2016.

Eens we uw inkomen van dit jaar kennen (via de fiscus), sturen we een regularisatie. Ofwel krijgt u terug, wanneer uw inkomen in 2019 lager was dan in 2016. Ofwel bent u een supplement verschuldigd, in het omgekeerde geval.

Indien u ziet dat uw inkomen aanzienlijk daalt of stijgt in vergelijking met het inkomen van drie jaar geleden, kan u Steunt Elkander vragen om uw voorlopige bijdragen te laten berekenen op een lager of een hoger inkomen (vermindering of vermeerdering). Zo vermijdt u een flinke regularisatie later.  De voorlopige bijdrage voor starters wordt berekend op het minimum-drempelinkomen van 13.847,39 euro, en bedraagt 739,49 euro per kwartaal.

Deze categorieën betalen minder sociale bijdrage

  • PRIMO STARTER: Wie voor het eerst als zelfstandige in hoofdberoep start of de laatste 20 kwartalen geen zelfstandige in hoofdberoep was, of wie overschakelt van bijberoep of student-zelfstandige naar zelfstandige in hoofdberoep wordt beschouwd als PRIMO STARTER. Deze kan een aanvraag indienen om een verminderde voorlopige bijdrage te betalen gedurende de eerste 4 kwartalen (381,87 euro of 492,99 euro per kwartaal, naargelang het inkomen), als hij/zij kan bewijzen dat het inkomen lager zal liggen dan respectievelijk 7.150,87 euro of 9.231,59 euro. Aanvraagformulier verminderde wettelijke voorlopige bijdragen voor het jaar 2018)
  • Zelfstandigen in bijberoep betalen een lagere bijdrage als hun inkomen beneden de 13.847,39 euro blijft, zo niet betalen ze hetzelfde als een zelfstandige in hoofdberoep.
  • Zelfstandigen in hoofdberoep die voor de bijdragen gelijkgesteld worden met een bijberoep (Art.37) betalen een verminderde bijdrage indien ze een inkomen hebben lager dan 7.253,83 euro. Ze zijn vrijgesteld als hun  inkomen lager is dan 1.531,99 euro.
  • Ook voor meewerkende echtgenoten, studenten-zelfstandigen en gepensioneerden gelden andere regels inzake de berekening van de sociale bijdragen. Vraag info bij onze kantoren, of consulteer het barema 2019.

Wat indien u betaalproblemen hebt?

Steunt Elkander stuurt u het vervaldagbericht toe tijdens de eerste maand van elk kwartaal. Uiterlijk de laatste dag van het betrokken kwartaal dient de bijdrage op de bankrekening van Steunt Elkander te staan (pas op met weekends of feestdagen op het einde van de maand!), zoniet zijn we wettelijk verplicht u een verhoging van 3% aan te rekenen. Een bijkomende éénmalige verhoging van 7% wordt toegepast op het einde van een kalenderjaar op de onbetaalde bijdragen die voor het eerst in de loop van dit zelfde jaar aangerekend werden.

Het is mogelijk om een vrijstelling van sociale bijdragen aan te vragen. Wij maken dit dan over aan het RSVZ. Een vrijstelling kan enkel toegestaan worden voor kwartalen die maximaal een jaar geleden aangerekend werden, en voor zover u zich in een staat van behoefte bevindt. Opgepast, vrijgestelde kwartalen openen geen recht op pensioen. De rechten op kinderbijslag en de onderlinge rechten worden behouden.

Zie Vrijstellingen.

Waarom aansluiten bij het sociaal ver­zekerings­fonds van EASYPAY GROUP

  • Snel en vlot uw dossier online opvolgen via het E-loket
  • Persoonlijke aanpak met vast contactpersoon
  • Volledige dienstverlening onder één dak
  • We gaan een stapje verder met onze uitgebreide dienstverlening

Vragen?

Zit u met een probleem of kwestie waar u geen oplossing voor vindt? Zijn er onduidelijkheden? Aarzel niet om ons te contacteren, wij zijn er om u te helpen!

Stel uw vraag

EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surf­ervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer