• nl
Taalkeuze

Aansluiten

U bent werkgever

Aansluiten bij een kinderbijslagfonds is een wettelijke verplichting voor de werkgever, ook al hebben zijn werknemers géén kinderen...

Deze verplichting is van toepassing voor elke werkgever die personeel tewerkstelt d.m.v. een arbeidsovereenkomst.

Aansluitingsformaliteiten bij een eerste tewerkstelling

De aansluiting bij een kinderbijslagfonds is volledig gratis.

Het volstaat de werkgever om het aansluitingsformulier volledig in te vullen en terug te bezorgen aan:

Horizon Het Gezin vzw
Gistelse Steenweg 238-240
B-8200 Brugge

of mailen naar info at horizonhetgezin dot be subject=Aansluiting

Aansluitings- & ontslagmodaliteiten bij wijziging van een kinderbijslagfonds

Indien u wenst de overstap te maken naar een ander kinderbijslagfonds, dient u rekening te houden met volgende voorwaarden:

  • Is enkel mogelijk op 01/01, 01/04, 01/07 of 01/10 en indien de werkgever ontslag heeft ingediend bij het huidig kinderbijslagfonds minstens 1 volle maand vóór de opgegeven sleuteldata (per aangetekend schrijven);
  • Tegelijkertijd dient een aansluitingsformulier ondertekend te worden bij het nieuwe kinderbijslagfonds;
  • Veranderen van kinderbijslagfonds is enkel mogelijk indien de werkgever minstens 16 kwartalen aangesloten is bij zijn huidig kinderbijslagfonds.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Aansluitings- en ontslagmodaliteiten bij wijziging van een kinderbijslagfonds met ons op voor meer informatie of om u te adviseren in de overstap.

U bent zelfstandige ondernemer

U bent een zelfstandige ondernemer en ook ouder? Indien u aangesloten bent bij het sociaal verzekeringsfonds Steunt Elkander, dan behartigt KBF Horizon Het Gezin uw dossier.

Heeft u vragen over uw kinderbijslagdossier ? Klik hier om ons te contacteren

Wilt u meer informatie over het aansluiten als zelfstandige bij het sociaal verzekeringsfonds Steunt Elkander, klik hier voor meer informatie.