• nl
Taalkeuze

Adoptiepremie

  • Adoptieouders zijn gelijk aan natuurlijke ouders

Wie moet aanvragen?

De vader vraagt de adoptiepremie aan. Als hij geen werknemer of zelfstandige is (of werkloos, ziek of gepensioneerd) vraagt de moeder ze aan. Als de vader en de moeder geen werknemer of zelfstandige zijn, kan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een afwijking van de regels toestaan.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Vraag ivm aanvraag adoptiepremie met ons op voor meer informatie.

Voorwaarden?

Voor een adoptie in België moet bij de rechtbank een verzoekschrift om adoptie ingediend zijn.

Voor een adoptie van een minderjarig kind in het buitenland:

  • Moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn;
  • En moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie vastgesteld hebben.

Voor een adoptie van een meerderjarige in het buitenland moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn.

Het kind moet recht hebben op kinderbijslag.

Er mag voor het kind in België nog geen kraamgeld betaald zijn aan de adoptieouder of diens (huwelijks)partner.

Wie ontvangt de adoptiepremie?

De adoptiepremie wordt betaald aan de adoptant. (Huwelijks)partners die samen een kind adopteren, kiezen zelf wie de premie krijgt. Als ze geen keuze maken, wordt de premie betaald:

  • Aan de vrouw als de partners van verschillend geslacht zijn;
  • Aan de oudste van beide partners van hetzelfde geslacht.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Adoptiepremie met ons op voor meer informatie.

Documenten

Aanvraagformulier Adoptiepremie (Model ETER)