• nl
Taalkeuze

Kraamgeld of geboortepremie

Wat is het kraamgeld of geboortepremie

Het kraamgeld of de geboortepremie is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Deze premie wordt uitbetaald aan de moeder.

Wie moet aanvragen?

De aanvraag gebeurt in deze volgorde:

 • De vader;
 • De moeder.
 • Als noch de vader, noch de moeder werknemer of zelfstandige is, dan wordt de aanvraag gedaan door de oudste persoon uit de volgende lijst.

  • De partner van de moeder;
  • Een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont;
  • Een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont.
  • Een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het gezin).

Hoe en wanneer het kraamgeld aanvragen?

U dient een aanvraagformulier voor Kraamgeld in te vullen.

Dit kan vanaf de 6e maand van de zwangerschap. U ontvangt het kraamgeld dan ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

Bij de aangifte van de geboorte geeft de burgerlijke stand het "geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag" af. Dat origineel attest moet u bezorgen aan het kinderbijslagfonds dat intussen het kraamgeld betaald heeft.

U kunt het kraamgeld ook tot 5 jaar na de geboorte aanvragen. Stuur dan het origineel "geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag" samen met dit aanvraagformulier naar uw kinderbijslagfonds.

Als u uw kinderbijslagfonds niet kent, vraag het aan uw huidige of laatste werkgever.

Documenten

Aanvraagformulier voor kraamgeld Brochure kraamgeld