• nl
Taalkeuze

Studenten

Inhoudsopgave
verbergen

Welk soort onderwijs?

Als jongeren nà de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e.

Secundair onderwijs

Je kan nog kinderbijslag ontvangen in het secundair onderwijs (of avondonderwijs) als je minstens 17 uren per week les volgt (verplichte stages staan gelijk met lesuren). Ook als je buiten België studeert, kan er nog recht zijn op kinderbijslag.

Hoger onderwijs

 • Als je ten laatste op 30 november ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten krijg je het hele academiejaar kinderbijslag;
 • Als je ten laatste op 30 november ingeschreven bent, maar voor minder dan 27 studiepunten, stopt de kinderbijslag vanaf het begin van het academiejaar. Schrijf je daarna in voor bijkomende studiepunten en is je jaartotaal minstens 27, dan krijg je opnieuw kinderbijslag, met terugwerkende kracht tot het begin van het academiejaar;
 • Als je het aantal studiepunten in de loop van het academiejaar verandert tot minder dan 27, dan stopt de kinderbijslag;
 • Als je je na 30 november inschrijft voor minstens 27 studiepunten, heb je recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op je inschrijving;
 • Je kunt ook recht hebben op kinderbijslag als je buiten België studeert;
 • Werk je aan je eindverhandeling hogere studies maar volg je geen lessen meer, dan kun je nog kinderbijslag krijgen tot die thesis ingediend is (maximum 1 jaar);
 • Ook doctorandi moeten voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn. De punten voor de doctoraatsopleiding tellen mee, die voor het proefschrift niet.

Stage voor een benoeming in een openbaar ambt

Deze stagiairs (bijv. gerechtsdeurwaarder, notaris) kunnen onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag hebben.

Neem contact op met uw dossierbeheerder voor meer informatie.

Buitengewoon onderwijs (BUSO)

Kinderen in het buitengewoon onderwijs hebben zonder meer recht op kinderbijslag.

Deeltijds onderwijs of een erkende vorming

Het moet gaan om deeltijds onderwijs of een vorming erkend door een van de volgende Gemeenschappen:

Leercontract of opleiding tot ondernemingshoofd

Het leercontract of de stageovereenkomst moet erkend zijn door:
 • Het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO);
 • Het Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et PME (IFAPME);
 • Het Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in KMU (IAWM).

Daarbij komt dat de inkomsten (ook uit een sociale uitkering) mogen niet hoger zijn dan 520,08 bruto per maand

Voor de opleiding tot ondernemingshoofd moet je minstens 17 uren per week les volgen. Het mag ook avondonderwijs zijn. Verplichte stages tellen mee en met 17 uren stage voldoe je aan de voorwaarden.

Wie een opleiding tot ondernemingshoofd volgt, heeft ook recht op kinderbijslag voor de vakantieperiodes.

Studeren en werken?

In het secundair als in het hoger onderwijs?

Dit is mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

 • In het 1e, 2e en 4e kwartaal mag je tot 240 uren per kwartaal werken (ook als zelfstandige);
 • In het 3e kwartaal (zomervakantie) mag je onbeperkt werken, als je na de vakantie verder studeert;
 • In de laatste zomervakantie na het einde van je studie mag je tot 240 uren werken in de maanden juli, augustus en september samen (3e kwartaal). Je moet je ook tijdig laten inschrijven als werkzoekende.
De werkuren worden strikt gecontroleerd via de RSZ-aangifte van de werkgever.

Een sociale uitkering die het gevolg is van toegelaten werk (bijvoorbeeld vakantiegeld of een uitkering voor een arbeidsongeval) is geen probleem voor de kinderbijslag. Je hebt echter geen recht op kinderbijslag als je een werkloosheids- of wachtuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking krijgt.

In het deeltijds onderwijs (ook buitengewoon onderwijs)?

Dit is mogelijk maar de inkomsten uit uw werk (ook als zelfstandige) of uit een sociale uitkering mogen niet hoger zijn dan € 520,08 bruto per maand.

Inkomsten uit een leer- of stagecontract (ook in het voltijds onderwijs)?

Dit is mogelijk maar de inkomsten (ook uit een sociale uitkering) mogen niet hoger zijn dan € 520,08 bruto per maand.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Studenten met ons op voor meer informatie.

Documenten

Student voltijds/deeltijds Student met een leercontract Student met een ondernemingsopleiding Ik ga hoger onderwijs volgens - wat met mijn kinderbijslag