• nl
Taalkeuze

Een verandering in mijn beroepssituatie: wat gebeurt er met mijn kinderbijslag?

Datum: 14/04/2015

Werkloosheid/arbeidsongeschiktheid

Als u een werkloosheidsuitkering/ ziekte uitkering ontvangt, wordt u verder beschouwd als een werknemer. 

Indien u op dat moment nog geen kinderbijslag ontvangt en u wenst deze aan te vragen, dient u zich te richten tot het kinderbijslagfonds van uw meest recente werkgever.

Indien u wel al kinderbijslag ontvangt, blijft het fonds dat op dat moment bevoegd is, u verder de kinderbijslag betalen.

Na zes maanden werkloosheidsuitkering/ uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebt u mogelijk recht op een toeslag van de kinderbijslag. Dit zal uw kinderbijslagfonds automatisch onderzoeken. Uw gezinsinkomsten zullen worden onderzocht. Indien u niet meer dan 2309,08 EUR belastbaar per maand voor een alleenstaande ouder of 2385,65 EUR belastbaar per maand voor een samenwonende verdient, hebt u recht op de toeslag.

Werkloze zonder uitkering (bijv door een sanctie)

Als u zonder werk valt en u hebt geen recht op een werkloosheidsuitkering of u bent werkloos en u verliest uw recht op uitkering, kan er in bepaalde gevallen verder recht op kinderbijslag bestaan.

Doorslaggevend is hier de reden waarom u het recht op uw uitkering verliest. Verwittig telkens tijdig uw kinderbijslagfonds en bezorg zo spoedig mogelijk de gegevens over uw beroepstoestand.

Zelfstandig

Wordt u binnenkort zelfstandig? Het kinderbijslagfonds waar uw sociaal verzekeringsfonds is aangesloten, wordt in dit geval bevoegd om uw kinderbijslag uit te betalen.

Indien u binnenkort ouder wordt, dient u het kraamgeld en de kinderbijslag aan te vragen bij dit fonds.

Indien u reeds kinderbijslag ontvangt, zal uw kinderbijslagfonds automatisch op de hoogte gesteld worden van de verandering in uw professionele situatie en zal dit fonds dan ook uw dossier doorsturen naar het bevoegde fonds.

Werknemer

Indien u een werknemer bent en u verandert van werkgever, zal uw huidig kinderbijslagfonds automatisch ingelicht worden over de veranderingen in uw beroep. Het kinderbijslagfonds zal uw dossier automatisch doorsturen naar het kinderbijslagfonds van uw nieuwe werkgever.

Werknemer op basis van interim arbeid

Indien u kinderbijslag wenst aan te vragen, dient u zich te richten tot het kinderbijslagfonds waar uw interimkantoor is aangesloten.

Indien u reeds kinderbijslag ontvangt, blijft het kinderbijslagfonds waar u kinderbijslag van ontvangt verder bevoegd om de kinderbijslag te betalen.

Let op: indien u stopt met werken in België en een job in het buitenland start, dient u wel tijdig uw kinderbijslagfonds op de hoogte te brengen.

Uiteraard is het moeilijk om een volledig overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden in verband met uw recht op kinderbijslag.

Hebt u verder nog vragen? Klik hier!


Alle Horizon nieuws