• nl
Taalkeuze

Erkenning Kidslife Vlaanderen

Datum: 6/03/2018

Met de erkenning van Kidslife Vlaanderen vzw – opgericht door de dienstengroepen EASYPAY GROUP, ADMB en Group S – is een eerste belangrijke stap gezet en daar zijn we blij mee. Onze ambitie met Kidslife Vlaanderen reikt verder dan de correcte en stipte uitbetaling van gezinsbijslag aan de aangesloten gezinnen. We willen immers uitgroeien tot een echte partner in het Vlaamse gezinsbeleid door de huidige en toekomstige gezinnen met kinderen optimaal te ondersteunen en te informeren. Dit zullen we doen door een proactief onderzoek van het recht op toelagen via allerlei beschikbare data, een vlotte samenwerking met andere actoren in het gezinsbeleid en eenvoudige online en fysieke contacten met de gezinnen. We treffen hiervoor alle nodige voorbereidingen.


Alle Horizon nieuws