• nl
Taalkeuze

Geen indexering van de kinderbijslag voor de Vlaamse kinderen

Datum: 1/08/2017

Ingevolge de 6de staatshervorming, die van de kinderbijslag een regionale bevoegdheid maakte, besliste Vlaanderen als enige regio om de kinderbijslag niet te indexeren bij de jongste overschrijding van de spilindex.

Hierdoor hebben de Vlaamse kinderen vanaf 01/06/2017 (uitbetaling 08/07/2017) voor het eerst minder kinderbijslag ontvangen dan de kinderen woonachtig in de rest van het land.

De besparing, die hierdoor gerealiseerd zal worden, dient om het nieuwe systeem dat vanaf 2019 van kracht zal gaan mee te financieren en zo de overgangsmaatregelen mogelijk te maken.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin - Gistelse Steenweg 238-240 - 8200 Brugge tel. 050/44.93.00 of via mail naar info@easypay-group.com


Alle Horizon nieuws