• nl
Taalkeuze

Kinderbijslag tijdens de vakantieperiode

Datum: 26/06/2015

Vaak ontvangen wij vragen in verband met het recht op kinderbijslag voor jongeren die werken tijdens de vakantieperiode.

Wij zetten de belangrijkste richtlijnen voor u op een rij:

  • Er is een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag voor kinderen tot en met de maand augustus van het jaar waarin de jongere 18 wordt.
  • Indien uw kind meerderjarig is en verder studeert, heeft hij/zij verder recht op kinderbijslag indien werd voldaan aan de voorwaarde van 27 studiepunten of 17 uur les per week.
  • Tijdens de vakantieperiode EN tussen twee schooljaren in, mag uw kind een onbeperkt aantal uur werken (in het derde kwartaal) en is er geen voorwaarde wat betreft inkomen.
  • Indien uw kind op 30 juni stopt met studeren en dus in het volgende schooljaar niet zal verder studeren, hangt het recht op kinderbijslag tijdens de vakantiemaanden af van het aantal uur dat hij/zij werkt. Indien tijdens het derde kwartaal niet meer dan 240 uur wordt gewerkt (alle contracten samentellen), heeft uw zoon of dochter recht op kinderbijslag tot en met 31 augustus of 30 september (afhankelijk van de gevolgde studies). Indien uw zoon of dochter tijdens het derde kwartaal echter meer dan 240 uur werkt, eindigt het recht op kinderbijslag als student op 30 juni. Gelieve in dit geval  het kinderbijslagfonds tijdig in te lichten om te vermijden dat de kinderbijslag ten onrechte zou worden uitbetaald. 
  • Als uw kind naast zijn studies en tijdens het schooljaar werkt, hebt u verder recht op de kinderbijslag als student indien hij/zij tijdens het vierde, eerste en tweede kwartaal niet meer dan 240 uur werkt (ongeacht de inkomsten).

Opgelet: Gelieve dus tijdig het kinderbijslagfonds te verwittigen indien : 

  1. Uw zoon of dochter stopt met studeren en werkt meer dan 240 uur in het derde kwartaal.
  2. Uw zoon of dochter studeert en werkt meer dan 240 uur per kwartaal (eerste, tweede en vierde kwartaal).

 

Uiteraard is het onmogelijk om hier de volledige wetgeving in verband met kinderbijslag voor studenten weer te geven. Hebt u vragen? Neem gerust contact op met Kinderbijslagfonds Horizon.


Alle Horizon nieuws