• nl
Taalkeuze

Kinderbijslag voor jongeren in hun toekenningsperiode (of wachttijd): wetswijziging

Datum: 4/09/2015

Een jongere die net is afgestudeerd of stopt met studeren en ingeschreven is als werkzoekende, kan nog recht hebben op de kinderbijslag in de beroepsinschakelingstijd (= de periode vooraleer een jongere een werkloosheidsuitkering kan aanvragen)

Deze toekenningsperiode duurt 360 kalenderdagen.

Voorwaarden:

De werkzoekende schoolverlater:

 1. Is jonger dan 25
 2. Is niet langer leerplichtig
 3. Heeft een opleiding (studies, leertijd, vorming,…) beëindigd
 4. Heeft geen passende job geweigerd
 5. Heeft een maximum maandelijks inkomen van 520,08 EUR bruto
 6. Is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB(Vlaanderen), Actiris (Brussel), FOREM (Wallonië) of ADG(Duitstalig gebied)

Wanneer moet de jongere zich inschrijven als werkzoekende schoolverlater?

Wie op het einde van een school- of academiejaar stopt met studeren, schrijft zich best onmiddellijk in als werkzoekende. Wie tweede zit heeft, doet dat best meteen na die tweede zittijd.

Ook wie in de loop van een school- of academiejaar stopt met studeren moet zich zo vlug mogelijk inschrijven als werkzoekende.

Ben je niet ingeschreven als werkzoekende schoolverlater, dan eindigt het recht op kinderbijslag op je laatste schooldag als je stopt met leren tijdens het schooljaar, of na je laatste schoolvakantie als je het schooljaar beëindigd hebt. Wie zich later toch inschrijft als werkzoekende , heeft opnieuw recht op kinderbijslag vanaf de 1ste dag van de maand na zijn inschrijving, voor de resterende periode van de wachttijd.

Het kinderbijslagfonds krijgt automatisch bericht van je inschrijving als werkzoekende.

Vanaf wanneer kan je kinderbijslag krijgen als jonge werkzoekende schoolverlater?

 1. Vanaf 1 augustus als de jongere zich na een volledig schooljaar inschrijft als werkzoekende.
 2. Vanaf de dag na afloop van een tweede zittijd, een verplichte stage, het indienen van een eindverhandeling als de jongere zich onmiddellijk daarna inschrijft als werkzoekende.
 3. Vanaf de dag na afloop van een leercontract, als de jongere zich onmiddellijk daarna inschrijft als werkzoekende.
 4. Vanaf de dag na stopzetting van de studie, als de jongere zich onmiddellijk daarna inschrijft als werkzoekende.

Hoe lang kan je kinderbijslag krijgen als jonge werkzoekende schoolverlater?

Een jongere die net is afgestudeerd of stopt met studeren en ingeschreven is als werkzoekende, heeft tijdens zijn toekenningsperiode in principe nog maximaal 360 dagen recht op kinderbijslag.

Er wordt geen kinderbijslag meer betaald als:

 1. De inkomsten van de jongere uit werk, uitkering of beiden samen hoger zijn dan 520,08 EUR bruto per maand.
 2. De jongere 25 geworden is.

Verlenging van de toekenningsperiode?

De toekenningsperiode wordt niet meer verlengd indien een jongere tijdens zijn laatste schoolvakantie een studentencontract heeft.

De toekenningsperiode kan enkel geschrapt worden voor de jongeren die tijdens de toekenningsperiode ziek worden. De jongere behoudt wel zijn recht op de kinderbijslag. De termijn van 360 dagen wordt dan met de duur van de ziekteperiode verlengd. Ook wie ziek wordt voor hij zich kan inschrijven als werkzoekende, heeft nog recht op kinderbijslag. Na het einde van de ziekte moet de jongere zich wel binnen de 5 werkdagen opnieuw inschrijven als werkzoekende schoolverlater. Anders gaat het recht op de kinderbijslag verloren voor de volledige ziekteperiode.

Uiteraard is het onmogelijk om hier de volledige wetgeving in verband met de kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters weer te geven. Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin.


Alle Horizon nieuws