• nl
Taalkeuze

Kinderbijslag voor studenten

Datum: 4/09/2015

We zetten de belangrijkste richtlijnen voor u op een rij:

 1. Er is een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag voor kinderen tot en met de maand augustus van het jaar waarin de jongere 18 wordt.
 2. Vanaf de maand september moet de student aan bepaalde voorwaarden voldoen om verder recht op kinderbijslag te hebben:
  • De jongere moet ingeschreven zijn in een erkende onderwijsinstelling.
  • Bij hogere studies: er moet een inschrijving zijn van minstens 27 studiepunten (of 13 lesuur per week) of de jongere moet ingeschreven zijn voor een diplomajaar.
  • Middelbaar onderwijs: de jongere moet minstens 17 lesuren per week les volgen.
  • Deeltijds onderwijs: de jongere heeft recht op kinderbijslag indien zijn inkomsten niet hoger zijn dan 520,08 EUR bruto per maand.
  • Ondernemersopleiding: de jongere heeft recht op KB indien zijn inkomsten niet hoger zijn dan 520,08 EUR bruto per maand.
  • Leercontract: de jongere heeft recht op KB indien het leercontract werd erkend en indien zijn inkomsten niet hoger zijn dan 520,08 EUR bruto per maand.

Indien de jongere studeert aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap wordt op 15/09/2015 een informatiebrief verstuurd. Hier dient de sociaal verzekerde niet op te antwoorden behalve indien de jongere een opleiding volgt in het onderwijs in de Franse Gemeenschap, onderwijs voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privé-onderwijs, het hoger beroepsonderwijs of indien de jongere een leercontract of ondernemersopleiding volgt. Deze onderwijsvormen worden namelijk nog niet in studiepunten uitgedrukt.

Indien de jongere studeert aan een onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap wordt op 15/09/2015 het formulier P7 verstuurd. Dit formulier dient door de onderwijsinstelling ingevuld en ondertekend teruggestuurd te worden aan het kinderbijslagfonds.

Indien de jongere naast zijn studies werkt, mag het aantal gewerkte uur per kwartaal niet meer zijn dan 240 uur. 

Uiteraard is het onmogelijk om hier de volledige wetgeving in verband met de kinderbijslag voor studenten weer te geven. Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin.


Alle Horizon nieuws