• nl
Taalkeuze

Mijn kind stopt met studeren - Wat met de kinderbijslag?

Datum: 14/07/2015

Uw kind heeft een onvoorwaardelijk recht op de kinderbijslag tot en met de maand augustus van het jaar waarin het 18 wordt.

Indien uw zoon of dochter stopt met studeren stopt het recht op kinderbijslag op 30 juni of op het einde van de vakantieperiode - afhankelijk van het aantal gewerkte uur in het derde kwartaal (zie artikel ‘kinderbijslag voor studenten’)

Indien uw kind niet meteen na de studies vast werk vindt, is het aangeraden om de jongere te laten inschrijven als werkzoekende schoolverlater in de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (GAD). In Vlaanderen is dit de VDAB, in Wallonië is dit de FOREM, in het Brussels Gewest is dit Actiris en in het Duits Gewest is dit de ADG.

Tijdens de wachttijd als werkzoekende schoolverlater (of toekenningsperiode) bestaat er nog een mogelijk recht op de kinderbijslag. Deze toekenningsperiode duurt 360 dagen te tellen vanaf de laatste dag school (bij onderbreking van de studies tijdens het schooljaar) of te tellen vanaf 1 augustus (bij stopzetting van de studies op het einde van het schooljaar).

Als een jongere tijdens de toekenningsperiode werkt blijft er recht op de kinderbijslag bestaan zolang het maandelijks bruto inkomen van de jongere niet hoger ligt dan 520,08 EUR per maand. Zodra de jongere dit grensbedrag overschrijdt vervalt dus het recht op kinderbijslag voor deze maand. De jongere dient dan contact op te nemen met het kinderbijslagfonds om de betaling van de kinderbijslag te laten blokkeren wegens te hoge inkomsten, dit om vervelende terugvorderingen achteraf te vermijden. Op het einde van de toekenningsperiode zal het kinderbijslagfonds aan de hand van het formulier P20 het recht op kinderbijslag tijdens de toekenningsperiode definitief evalueren.

Opgelet

Gelieve tijdig het kinderbijslagfonds te verwittigen in volgende gevallen:

  1. De jongere stopt met studeren en schrijft zich in als werkzoekende schoolverlater.
  2. De jongere is ingeschreven als werkzoekende schoolverlater en de inkomsten overstijgen het grensbedrag van 520,08 EUR bruto per maand.

Uiteraard is het onmogelijk om hier de volledige wetgeving in verband met de kinderbijslag voor schoolverlaters  weer te geven. Voor meer informatie zie onze pagina over schoolverlaters.

Hebt u nog vragen?

Neem gerust contact op met Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin – Gistelse Steenweg 238-240 – 8200 Brugge tel.: 050/44.93.00 of via mail naar info@horizonhetgezin.be


Alle Horizon nieuws