• nl
Taalkeuze

Moederschapsrust voor zelfstandige vrouwen aangepast

Datum: 1/01/2017

Begin dit jaar deden federaal ministers Maggie de Block en Willy Borsus enkele voorstellen ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap. Hun voorstellen met betrekking tot de moederschapsrust haalden de eindmeet. Hieronder een overzicht. Hun voorstellen met betrekking tot de moederschapsrust haalden de eindmeet. Hieronder een overzicht.

Duur van de moederschapsrust werd verlengd

De duur van de moederschapsrust wordt verlengd van 8 naar 12 weken. In geval van een meeting, wordt de moederschapsrust verlengd van 9 weken naar 13 weken. Deze verlenging heeft enkel betrekking op de facultatieve periode van moederschapsrust, de verplichte periode blijft ongewijzigd op 3 weken.

Opnametermijn moederschapsrust verlengd

De termijn waarbinnen de moederschapsrust moet worden opgenomen wordt verlengd van 21 tot 36 weken.

Mogelijkheid om halftijds te werken tijdens facultatieve moederschapsrust

De vrouwelijke zelfstandige krijgt de mogelijkheid om tijdens de facultatieve periode van moederschapsrust halftijds te werken. De forfaitaire (wekelijkse) iuitkering wordt dan wel met de helft verminderd, maar de facultatieve periode zal dan maximum 16 weken halftijdse moederschapsrust bedragen (of 20 weken in geval van een meeting). Ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap wordt een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen met behoud van rechten voorzien in het kwartaal volgend de bevalling. Deze vrijstelling is gekoppeld aan het recht op moederschapsuitkeringen en van toepassing voor bevallingen vanaf 1 oktober 2016.

Voorbeeld:
Een vrouwelijke zelfstandige bevalt op 15 januari 2017. Indien zij de moederschapsverzekering geniet, kan zij de bijdragevrijstelling genieten in het tweede kwartaal van 2017.

Aangezien de laatste jaren meer en meer sociale rechten automatisch worden toegekend, dient de vrouwelijke zelfstandige zelf geen aanvraag in te dienen om de bijdragenvrijstelling te genieten. Van zodra het ziekenfonds de gegevens van de moederschapsuitkering overmaakt, zorgt Steunt Elkander vzw voor de toepassing hiervan!

Opgelet! Ingeval van zwangerschap is het wel nuttig steeds Steunt Elkander vzw te informeren. Dit laat ons toe om u tijdig nodige documentatie door te sturen.  Voor verdere informatie betreffende kinderbijslag, kraamgeld en premies, gelieve contact op te nemen met uw kinderbijslagfonds.

Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2017.


Alle Horizon nieuws