• nl
Taalkeuze

Wijziging inkomensgrenzen voor toekenning verhoogde kinderbijslag vanaf 01/01/2018

Datum: 7/02/2018

In samenhang met de welvaartsenveloppe, het structureel mechanisme in België dat de loondrempels en de sociale uitkeringen bindt aan de welvaart, worden vanaf 01/01/2018 de inkomensgrenzen voor de toekenning van de sociale toeslagen zowel wat betreft éénouder- als partnergezinnen opgetrokken.

Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2018 het totale maandbedrag van de beroeps- en vervangingsinkomsten, zoals fiscaal bepaald, voor de toekenning van de sociale toeslagen en de éénoudertoeslagen maximaal:

  • 2.452,41 EUR mag bedragen voor éénoudergezinnen, d.w.z. wanneer de ouder die de kinderbijslag ontvangt effectief alleen woont met de kinderen;
  • 2.531,55 EUR mag bedragen voor tweeoudergezinnen, m.a.w. wanneer de ouders beide samenwonen met de kinderen.

Concreet betekent dit dat personen die aan de voorwaarden voldoen om het recht op een sociale toeslag wegens (ex-) langdurige werkloosheid of (ex-) langdurig ziekte of het recht op éénoudertoeslag te openen en waarvan het maandelijkse bruto inkomen vanaf 01/01/2018 lager ligt dan de hierboven vermelde grenzen hiertoe een aanvraag kunnen indienen bij hun kinderbijslagfonds.

Indien u zich in deze situatie bevindt of u wenst bijkomende informatie kunt u ons steeds contacteren via telefoon op het nummer (050) 44 93 00 elke werkdag van 8u tot 12u of via mail op info@horizonhetgezin.be


Alle Horizon nieuws