• nl
Taalkeuze

Startersformaliteiten

Het opstarten van een eigen bedrijf houdt meer in dan het uitwerken van een idee. Welke formaliteiten dienen te worden vervuld en waar houdt u best rekening mee?

Startersformaliteiten als éénmanszaak

Bij de opstart van uw éénmanszaak vervullen wij voor u alle startersformaliteiten:

  1. Inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, u krijgt uw ondernemingsnummer toegekend.
  2. Controle van de vestigingsreglementering.
  3. Aanvraag en/of aflevering van de nodige vergunningen.
  4. Inschrijving bij de BTW.
  5. Aansluiting bij het Sociaal Secretariaat Easypay indien u personeel tewerk stelt.
  6. Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds STEUNT ELKANDER voor het in orde brengen van uw sociaal statuut als zelfstandige.
Daarnaast dient u nog een bankrekening voor uw zaak te openen.

Startersformaliteiten als vennootschap

Indien u een vennootschap opstart, dan moeten volgende stappen doorlopen worden.

  1. U stelt samen met uw notaris of boekhouder de statuten op van de vennootschap.
  2. De notaris, boekhouder of het ondernemingsloket leggen deze statuten neer op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
  3. De Griffie kent uw ondernemingsnummer toe.
  4. U komt naar het ondernemingsloket: wij vervullen voor u alle overige formaliteiten zoals bij een éénmanszaak.

De startersformaliteiten kunnen varieren van beroep tot beroep. Voor de specifieke reglementering toegepast op uw persoonlijke situatie kan u steeds terecht bij onze medewerkers.