• nl
Taalkeuze

Tarieven

Overzicht tarieven

Natuurlijke personen Bijkomende vestiging Rechtspersoon Bijkomende vestiging
Inschrijving € 87,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00
Wijziging van activiteit € 87,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00
Wijziging van persoon op wie ondernemings- vaardigheden zijn bewezen € 87,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00
Wijziging begin- of stopzettingsdatum € 87,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00
Wijziging van adres € 87,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00
Schrapping € 87,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00
Overname € 87,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00
Herneming € 87,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00
Uittreksel uit de kruispuntbank ondernemingen € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50

Aanvullende diensten

 • Aanvraag machtiging ambulante handel/kermisactiviteiten
  • Machtiging werkgever (vroegere hoofdkaart): € 150,00
  • Machtiging aangestelde A (vroegere hulpkaart): € 100,00
  • Machtiging aangestelde B onbepaalde duur: € 100,00
  • Machtiging aangestelde B bepaalde duur: € 50,00
 • Aanvraag tot wijziging of vervanging machtiging ambulante handel/kermisactiviteit
  • Machtiging als werkgever (hoofdkaart): € 50,00
  • Machtiging als aangestelde A: € 100,00
  • Machtiging als aangestelde B: € 50,00
 • Aanvraag vergunning bij andere instanties: € 60,00 + BTW
 • Aanvraag BTW-hoedanigheid: € 50,00 + BTW
 • Wijziging of stopzetting BTW-hoedanigheid: € 30,00 + BTW
 • Administratiekost voor andere verrichtingen bij de kruispuntbank: € 10,00 + BTW
 • Neerlegging van statutenwijzingen en benoemingen, voor publicatie in het Staatsblad: € 60,00 + BTW
 • Gelijkswaardigheidsverklaring van diploma's: € 60,00

De steden Brugge en Gent en de gemeenten Jabbeke en Lichtervelde betalen het KBO-inschrijvingstarief van € 87,00 achteraf terug aan startende ondernemingen.