• nl
Taalkeuze

Sociale Actualiteit Februari 2015

In 5 praktische sessies van een tweetal uren bespreken we de nieuwigheden en actuele items op sociaal vlak en stellen we praktijkgerichte oplossingen voor.

U kan opteren voor een abonnement voor het volledige jaar waardoor u een fikse prijskorting geniet (klik hier voor meer info). 

Overtuig uzelf en neem alvast deel aan de sessie Sociale actualiteit van februari 2015! Indien u nadien nog inschrijft voor het abonnement, wordt de prijs van de sessie van februari in mindering gebracht van de abonnementsprijs.

In de sessie van februari 2015 staan we opnieuw stil bij het federale regeerakkoord. Op de valreep werden de wijzigingen inzake het tijdskrediet, de werkloosheid en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor ze van toepassing werden op 1 januari 2015. De definitieve maatregelen worden in detail besproken.

Naar jaarlijkse traditie werd ook de Programmawet op het einde van het jaar gepubliceerd. Wij overlopen de erin vervatte sociaalrechtelijke maatregelen, o.a. de forfaitaire beroepskosten, de verhoging van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen, de pensioenbonus, het uitstel van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ploeg- en nachtarbeid en de structurele lastenverlaging. 

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding.  Wij hopen hiermee nog beter te kunnen inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma

 • Het regeerakkoord: stand van zaken 
  • Definitieve wijzigingen inzake het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag
  • Definitieve wijzigingen inzake het tijdskrediet
  • Definitieve wijzigingen inzake werkloosheid 
  • Andere
 • Programmawet – sociaalrechtelijke maatregelen
 • Onderzoek bij werkhervatting: informeer uw werknemer
 • Varia
  • Grenzen loonbeslag en loonoverdracht
  • Herwaardering bedrijfstoeslag
  • Bedrijfswagen: referentie-CO2 uitstoot
  • Nieuwe grensbedragen arbeidsovereenkomsten
  • BV-schalen 2015 – nieuwigheden
 • Een terugblik op 2014 en een vooruitblik op 2015

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.

Juridisch comfortpakket: In het kader van uw juridisch comfortpakket kan u deelnemen aan één infosessie Sociale Actualiteit.

Attesten: U kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 

Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega, deelnemen op een andere locatie of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p. Indien u een abonnement hebt afgesloten, worden de afwezigheden niet terugbetaald.