• nl
Taalkeuze

Sociale Actualiteit April 2015

Het zijn spannende en woelige tijden op het vlak van het sociaal overleg.

De regering Michel had op 1 januari 2015 grondige wijzigingen doorgevoerd aan de werkloosheidsverplichtingen voor langdurig werklozen en SWT-ers (vroegere bruggepensioneerden). Voortaan moeten al deze werklozen “actief beschikbaar” zijn voor de arbeidsmarkt. Hierop kwam fel protest van de werkgevers- en werknemersorganisaties. De Groep van 10 onderhandelde een nieuw voorstel van “passieve beschikbaarheid” voor de toekomstige SWT-ers. De regering reageerde met een compromisvoorstel van “aangepaste beschikbaarheid”. 

Ook de beperkte loonenveloppe voor 2015 en 2016 en de daaraan gekoppelde indexsprong zetten kwaad bloed. 

We gaan na wat de stand van zaken is.

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding. Wij hopen hiermee nog beter te kunnen inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma

 • De loonnorm 2015/2016
 • Hoe wordt de indexsprong toegepast?
 • Moeten langdurig werklozen en SWT-ers nu al dan niet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 65 jaar?
 • Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bedrijven in steunzones
 • Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid
 • Beperking van de Vlaamse tewerkstellingspremie 50+
 • Vlaams doelgroepenbeleid
 • Varia
  • Bedragen educatief verlof
  • Sociale verkiezingen 2016
 • Wat staat ons nog te wachten in 2015?

Schrijf u hier in voor de opleiding sociale actualiteit van april 2015. De plaatsen zijn beperkt! 

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48 05 95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website. 

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.

Juridisch comfortpakket: In het kader van uw juridisch comfortpakket kan u deelnemen aan één infosessie Sociale Actualiteit.

Attesten: U kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 

Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega, deelnemen op een andere locatie of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p. Indien u een abonnement hebt afgesloten, worden de afwezigheden niet terugbetaald.