• nl
Taalkeuze

Sociale Actualiteit Juni 2015

Zowel de zesde Staatshervorming als de maatregelen van de Regering Michel I hebben ons juridisch landschap gewijzigd, o. a. in het sociale zekerheids- en arbeidsrecht. 

De maatregelen met betrekking tot de verlaging van de loonkost zijn nu officieel van toepassing door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de loonnorm en de indexsprong. 

Duidelijkere maatregelen zijn tevens aangekondigd voor het bepalen van de beschikbaarheid van de werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). De Ministerraad heeft immers twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd. Het eerste ontwerp bevat overgangsmaatregelen voor bepaalde categorieën van SWT-ers, terwijl het tweede ertoe strekt het begrip van aangepaste beschikbaarheid in te voeren en de werknemer onder bepaalde voorwaarden vrijstelt van de verplichting tot arbeidsgeschiktheid. 

Ook de sociale partners zijn niet achtergebleven. Binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) werden acht collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) gesloten met betrekking tot de leeftijdsvoorwaarden voor de toegang tot SWT. Welke stelsels betrokken zijn en in welke mate zullen we tijdens deze sessie bekijken. Ook op het vlak van tijdskrediet werden twee CAO’s gesloten. 

Met de vakantie voor de deur staan we nog eens stil bij de principes van de Europese aanvullende vakantie, de jeugd- en seniorvakantie. 

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding. Wij hopen hiermee nog beter te kunnen inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma: 

 • Loonnorm 2015-2016 en indexsprong: definitief 
 • Wet tot verbetering van de werkgelegenheid: uitvoering van het sociaal akkoord 2015-2016 
 • NAR: publicatie van de CAO's over SWT en tijdskrediet
 • Aanpassing van de beschikbaarheidsregeling voor de SWT'ers
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor bedrijven in steunzones: verduidelijkingen
 • RSZ en waardering tablet en PC
 • Opfrissing Europese aanvullende vakantie, jeugd- en seniorvakantie
 • Motivering van het ontslag: verplichtingen, vergoedingen, sociale/fiscale implicaties
 • Diversen:
  • Sociale verkiezingen 
  • Verhoging sociale en fiscale werkbonus 
  • Tijdskrediet: update formulieren
  • 30 juni belangrijk voor tijdskrediet, startbaanverplichtingen, educatief verlof, …
 • Wat staat ons nog te wachten in 2015? 

Schrijf u hier in voor de opleiding sociale actualiteit van juni 2015. De plaatsen zijn beperkt! 

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com.

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.

Juridisch comfortpakket: In het kader van uw juridisch comfortpakket kan u deelnemen aan één infosessie Sociale Actualiteit.

Attesten: U kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 

Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega, deelnemen op een andere locatie of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p. Indien u een abonnement hebt afgesloten, worden de afwezigheden niet terugbetaald.