• nl
Taalkeuze

Jaarlijkse vakantie - hoe zit het hier NU weer mee?

De berekening jaarlijkse vakantie roept bij tal van werkgevers heel wat vragen op. Aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden wordt deze complexe materie voor u toegelicht.

 • Hoeveel dagen jaarlijkse vakantie mag men opnemen?
 • Op welke wijze dient een vakantieattest van een vorige werkgever te worden verrekend?
 • Wat moet er gedaan worden wanneer een werknemer zijn arbeidsprestaties vermindert?
 • Hoe dient het vertrekvakantiegeld te worden berekend wanneer een werknemer uit dienst gaat?

Sinds 2012 is het ook mogelijk om aanvullende (Europese) vakantie te nemen. Welke werknemers hebben hier recht op? Hoe wordt het aantal dagen vakantie berekend en heeft men recht op vakantiegeld?

Na deze opleiding gaat u naar huis met een antwoord op al deze vragen.

Programma

 • Recht op jaarlijkse vakantie: situering
 • Berekening vakantieduur jaarlijkse vakantie
  • Berekening vakantieduur arbeiders en bedienden: Gelijkenissen/verschilpunten;
  • Welke zijn de gelijkgestelde/niet-gelijkgestelde periodes inzake jaarlijkse vakantie?
  • Berekening vakantieduur voor deeltijdse werknemers (dagen van gelijke/ongelijke duur);
  • Berekening vakantieduur bij overgang van voltijds naar deeltijds arbeidsregime en omgekeerd -wisselende tewerkstellingsbreuken;
  • Welke spelregels gelden bij planning van jaarlijkse vakantie? Wat met het vastleggen van collectieve vakantie?
  • Praktijkvoorbeelden.
 • Berekening vast en/of variabel vakantiegeld
  • Berekening van het enkel, dubbel en aanvullend vast vakantiegeld;
  • Berekening van het enkel, dubbel en aanvullend variabel vakantiegeld;
  • Wat kan worden beschouwd als variabel loon? Berekening van het fictief loon voor gelijkgestelde periodes;
  • Praktijkvoorbeelden.
 • Berekening vertrekvakantiegeld
  • In welke situaties dient er vertrekvakantiegeld te worden berekend?
  • Berekening van het saldo en vervroegd vertrekvakantiegeld;
  • Praktijkvoorbeelden.
 • Verrekening vakantieattesten vorige werkgevers
  • Werkwijze bij verrekening vakantieattesten vorige werkgevers;
  • Verrekening vakantieattesten vorige werkgevers met hogere/lagere tewerkstellingsbreuken;
  • Wat indien de werknemer reeds enkele vakantiedagen heeft opgenomen bij een vorige werkgever?
  • Wat indien de werknemer reeds uit dienst gaat voor opname van alle vakantiedagen?
  • Praktijkvoorbeelden.
 • Berekening vakantiegeld na vermindering arbeidsduur bij dezelfde werkgever: de ‘decemberafrekening’
  • In welke gevallen ‘decemberafrekening’ toepassen?
  • Specifieke situaties ten gevolge van de decemberafrekening, m.n. berekening vakantiegeld na decemberafrekening, twee opeenvolgende jaren verminderen van arbeidsduur, ...;
  • Praktijkvoorbeelden.
 • Berekening vakantiegeld na overgang statuut arbeider-bediende
  • Berekening vakantiegeld arbeiders via vakantiekas;
  • Praktijkvoorbeelden.
 • Europese aanvullende vakantie
  • Onder welke voorwaarden kan men aanspraak maken op Europese aanvullende vakantie?
  • Hoe wordt het recht op Europese aanvullende vakantie berekend?
  • Welk vakantiegeld voor dagen Europese aanvullende vakantie?
  • Praktijkvoorbeelden.
 • Diverse
  • Regeling RSZ en bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld;
  • Berekening van vakantiegeld voor niet-opgenomen vakantiedagen op het einde van het kalenderjaar;
  • Collectieve sluiting van de onderneming en onvoldoende recht op jaarlijkse vakantie;
  • Samenloop van jaarlijkse vakantie met overige schorsingen van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte, zwangerschapsverlof, …).
 • Vragen

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.
Kmo-portefeuille: Easy-services is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. 
Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p.