• nl
Taalkeuze

Sociale actualiteit September

Hoewel het nog volop aan het ‘zomeren’ is, blikken we al eens vooruit naar het jaareinde 2016. Dit belooft immers een uiterst boeiende periode te worden!
De maatregelen in het kader van het project “Werkbaar en wendbaar werk” van Kris Peeters doen alvast heel wat stof opwaaien. Er bestaat heel wat onduidelijkheid over wat er nu precies hieromtrent op tafel ligt. Welke maatregelen kunnen mogelijks interessant zijn voor uw onderneming? 

Ondanks dat er al jaren over gesproken wordt, blijkt er nu toch eensgezindheid te bestaan omtrent de omzetting van het contingent van 50 dagen studentenarbeid in uren. Wordt 1 januari 2017 het keerpunt? Welke praktische wijzigingen brengt dit met zich mee? 

Op 1 juli 2016 werd in Vlaanderen reeds een eerste fase ingezet inzake de regionalisering van het doelgroepenbeleid (o.m. jongeren, oudere werknemers, VOP); er zijn evenwel nog heel wat ingrijpende wijzigingen op til! Ook Wallonië en Brussel bereiden zich voor op de aanvang van hun respectievelijke maatregelen hieromtrent. 

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding.

Programma

  • “Werkbaar en wendbaar werk” – welke maatregelen staan op de agenda? 
  • Studentenarbeid straks in uren? Wat met de formaliteiten? 
  • Welk nieuws omtrent de re-integratie van langdurig zieken? 
  • Afschaffing van uitbetaling loon in cash vanaf 1 oktober 2016!
  • Regionalisering doelgroepenbeleid binnen de Gewesten: wat is er allemaal nog op til? 
  • De NAR evalueert CAO nr. 104 werkgelegenheidsplan oudere werknemers;
  • Diversen.

Schrijf u hier in voor de opleiding sociale actualiteit van september 2016. De plaatsen zijn beperkt!

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Bekijk ook onze opleidingskalender op onze website.

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95