• nl
Taalkeuze

Het ABC van een tewerkstelling

In deze basiscursus sociaal recht komen alle onderwerpen aan bod waarmee u bij een tewerkstelling wordt geconfronteerd.

  • Welke arbeidsovereenkomsten kunnen gesloten worden?
  • Op welke wijze bepaalt u het toepasselijke loon?
  • Hoe gaat u van een bruto naar een netto loon?
  • Hoe zit het met de mogelijke uurroosters?
  • Welke afwezigheden zijn er tijdens een tewerkstelling toegelaten?
  • Hoe kan er een einde komen aan een arbeidsovereenkomst? 

De opleiding wordt opgesplitst in vier grote delen. U kan ook enkel deelnemen aan één van de onderdelen, bv. schorsing of einde van de arbeidsovereenkomst.

Dag 1

Verplichtingen van de werkgever inzake tewerkstelling van personeel

Bij het aanwerven van personeel moeten heel wat formaliteiten worden vervuld, m.n. het opstellen van een arbeidsovereenkomst, verplichtingen Dimona, … Tijdens dit onderdeel wordt u door al deze formaliteiten geloodst. 

Loonverwerking 

In België is er een zeer groot verschil tussen de loonkost voor de werkgever en het nettoloon dat een werknemer ontvangt. In dit luik wordt nader toegelicht welke bijdragen en inhoudingen door een werkgever moeten worden verricht. 

Arbeidsduur

Arbeidsduur vormt een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. De verscheidenheid en variatie met betrekking tot de arbeidsduur is evenwel groot. Deze opleiding heeft als doel uw kennis bij te spijkeren inzake de wettelijk bepaalde en afwijkende arbeidsduurreglementering. Overuren, flexibele arbeid en deeltijds werk komen achtereenvolgens aan bod.

Dag 2

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Tal van gebeurtenissen (ziekte, vakantie, zwangerschap,...) kunnen de uitvoering van een arbeidsovereenkomst schorsen. Het is dus belangrijk om te weten wat de oorzaak van de schorsing is en wat de concrete gevolgen hiervan zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. 

Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: jaarlijkse vakantie, ziekte, zwangerschap, feestdagen, tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet, thematisch verlof,...

Einde van de arbeidsovereenkomst 

De beslissing om medewerkers te ontslaan gaat meestal gepaard met onzekerheden, emoties ... en kosten. In het kader van het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden werd het ontslagrecht aanzienlijk gewijzigd. Via deze opleiding gidsen we u graag concreet en correct doorheen de diverse aspecten en modaliteiten verbonden met het ontslagrecht. Onderscheid tussen opzegging en verbreking, de overgangsregeling in het kader van het eenheidsstatuut, het ontslag om dringende reden, het einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en het ontslag van beschermde werknemers komen uitgebreid aan bod. 

Doelgroep

  • Nieuwe medewerkers op een personeelsdienst.
  • Personeelsmedewerkers die hun kennis willen opfrissen.

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 

Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.

Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. 

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p.