• nl
Taalkeuze

Sociale actualiteit februari 2017

Het nieuwe jaar 2017 belooft wederom een boeiend jaar te worden met tal van sociaal-juridische wijzigingen. Een opvallende wijziging bij aanvang van 2017 betreft het wettelijk kader rond re-integratie van langdurig zieken. Zowel de werkgevers, werknemer of adviserend geneesheer van het ziekenfonds kunnen de procedure tot re-integratie opstarten. Samen met het reïntegratietraject werd ook de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht gewijzigd. We lichten hieromtrent graag de praktische implicaties op uw personeelsbeleid toe.

Op de valreep werd ook de CAO nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad (NAR) inzake tijdskrediet gewijzigd. Deze voorziet in een aantal wijzigingen in diverse tijdskredietstelsels, zoals o.m. de afschaffing van het niet-gemotiveerd tijdskrediet. We overlopen samen met u alle wijzigingen hieromtrent.

De Sociale Partners (Groep van 10) hebben de onderhandelingen voor het IPA 2017-2018 (o.m. loonnorm, ..) nog niet volledig kunnen afronden, maar toch staan we eens stil bij welk nieuws wel reeds bekend is.

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding.

Programma: 

  • Re-integratie van langdurig zieken & medische overmacht!
  • Welke wijzigingen op vlak van tijdskrediet door de nieuwe CAO nr. 103 NAR?
  • Wat met 1/10de ouderschapsverlof: NAR adviseert positief?
  • Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2017-2018: stand van zaken;
  • Programmawet op de valreep gepubliceerd!
  • Alle wijzigingen 2017 op een rijtje!
  • Welk nieuws over SWT in 2017-2018?
  • “Werkbaar & wendbaar werk” – stand van zaken?
  • Diversen

Schrijf u hier in voor de opleiding sociale actualiteit van februari 2017. De plaatsen zijn beperkt!

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Bekijk ook onze opleidingskalender op onze website.

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Profiteer van het abonnement opleidingen sociale actualiteit 2017, schrijf u meteen in voor alle sociale actualiteitsopleidingen van 2017!

Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.

Juridisch comfortpakket: In het kader van uw juridisch comfortpakket kan u deelnemen aan één infosessie Sociale Actualiteit.

Attesten: U kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 

Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega, deelnemen op een andere locatie of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p. Indien u een abonnement hebt afgesloten, worden de afwezigheden niet terugbetaald.