• nl
Taalkeuze

Sociale actualiteit april 2017

In onze sessie van april staan we allereerst uitgebreid stil bij de publicatie van de Wet werkbaar en wendbaar werk. In deze wet wordt onder andere gewag gemaakt van de annualisering van de arbeidsduur, van het loopbaansparen en van occasioneel telewerk.

We gaan na wat de praktische implicaties van deze uiteenlopende maatregelen kunnen betekenen voor uw personeelsbeleid en arbeidsorganisatie. 

U krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe stem ik mijn arbeidsorganisatie af op de voorziene wijzigingen op het vlak van deeltijdse arbeid en glijdende werktijden?
  • Wat zijn de mogelijkheden inzake flexibilisering?
  • Welke maatregelen van het plan Peeters kan u op heden nog niet implementeren in uw onderneming?

Recent werden aan cao nr. 103 NAR die het recht op tijdskrediet bepaalt, een aantal grondige wijzigingen aangebracht. Gezien de voorziene inwerkingtreding van deze maatregelen op 1 april 2017 maken we graag van de gelegenheid gebruik om u anno 2017 een up-to-date overzicht te bieden inzake de voorwaarden om tijdskrediet op te nemen. Tevens gaan we in op een aantal praktische issues zoals het berekenen van de drempel tijdskrediet en de anno 2017 nog resterende mogelijke opnamevormen tijdskrediet. Het participeren aan onze opleiding zal u in staat stellen om de talrijke vragen van uw medewerkers in verband met tijdskrediet snel en accuraat te beantwoorden.

Begin februari 2017 werd daarnaast het Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd door de sociale partners. Hierin werd voorzien in een verdere uitwerking van het mobiliteitsbudget, het bevorderen van de jongerentewerkstelling en een kader inzake SWT. Binnen de NAR werden de kadercao’s inzake SWT afgesloten. We staan uitgebreid stil bij de huidige voorwaarden om op SWT te gaan.

Tot slot staan we ook nog stil bij de verdere uitwerking van de regionalisering van de doelgroepverminderingen. Samen met u gaan we in op de concrete invulling van het doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.

Naar vaste gewoonte gaan we eveneens nog in op een aantal diverse aandachtspunten op het vlak van uw loon- en personeelsadministratie.

Programma: 

  • Wet werkbaar en wendbaar werk -  hoe als werkgever hiermee concreet aan de slag gaan?
  • Tijdskrediet anno 2017: stand van zaken +  behandelen van praktische issues
  • Uitwerking van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2017-2018: stand van zaken
  • Verdere uitwerking van het doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië 
  • Diversen

Schrijf u nu in voor de opleiding sociale actualiteit van april 2017. De plaatsen zijn beperkt!

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Bekijk ook onze opleidingskalender op onze website.

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 
Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.
Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. 
Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p.