• nl
Taalkeuze

Sociale actualiteit juni 2017

Sinds de zesde staatshervorming kunnen de gewesten voorzien in een eigen tewerkstellingsbeleid, waardoor afhankelijk van het gewest (Vlaanderen, Brussel of Wallonië) waarin u als werkgever actief bent, verschillende tewerkstellingsmaatregelen en/of doelgroepverminderingen op uw personeel van toepassing kunnen zijn. Na Vlaanderen (1 juli 2016) en Brussel (1 oktober 2016 oudere werknemers), voorziet Wallonië op 1 juli 2017 op haar beurt in een grondige hervorming en herschikking van haar doelgroepenbeleid.

Dit leidt ertoe dat het op heden als personeelsverantwoordelijke cruciaal is om een grondig inzicht te hebben in de actuele tewerkstellingsmaatregelen in de diverse gewesten. Het volgen van onze actualiteitssessie zal u in staat stellen om uw aanwervingspolitiek te optimaliseren in functie van deze diverse maatregelen (bv. woonplaats werknemer, geschooldheid, ogenblik van indiensttreding, overgangsmaatregelen,…).

Mobiliteit naar het werk (woon-werkverkeer) is en blijft een hot topic; getuige hiervan is alvast de discussie omtrent het uitwerken van een ‘mobiliteitsbudget’. We gaan samen met u alvast eens na welke de denkpistes hierbij kunnen zijn. Bij de bespreking beperken we ons niet tot het wettelijk kader dat op heden voorligt maar trekken we de registers inzake de terbeschikkingstelling van al dan niet milieuvriendelijke vervoermiddelen volledig open.

We staan onder andere stil bij de volgende problematiek:

 • Kan u de toekenning van een bedrijfsfiets cumuleren met een kilometervergoeding?
 • Kan u als werkgever een bedrijfsfiets toekennen al dan niet in combinatie met regenkledij, fietsherstelling?
 • Kan u een medewerker die wandelt naar het werk fiscaalvriendelijk belonen?

Flexibel verlonen is veelal een win-win situatie voor zowel werkgever als werknemer. In recente media komt het ‘cafetariaplan’ als flexibel verloningsmiddel steeds nadrukkelijker naar voren. We gaan samen eens na wat een cafetariaplan kan betekenen en staan tevens ook stil bij andere actuele alternatieve loonvormen.

Verder gaan we in op een aantal aandachtspunten op het vlak van uw loon- en personeelsadministratie.

Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid.

Programma

 • Op welke tewerkstellingsmaatregelen kunt u als werkgever anno 2017 aanspraak maken in Vlaanderen, Brussel & Wallonië?
  •  Overzicht tewerkstellingsmaatregelen per regio;
  •  Optimaliseringsmogelijkheden.
 • Mobiliteit naar het werk: de contouren van het mobiliteitsbudget én praktische vragen inzake mobiliteit (woon-werkverkeer).
 • Het ‘cafetariaplan’ en andere actuele vormen van alternatief verlonen.
 • Welke acties te ondernemen tegen 1 juli 2017 bij toepassing van glijdende uurroosters in het kader van werkbaar en wendbaar werk?
 • Studenten en feestdagen, ziektedagen,…?
 • Diverse.

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 
Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.
Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. 
Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p.