• nl
Taalkeuze

Sociale Actualiteit Februari 2018

Het nieuwe jaar 2018 brengt heel wat wijzigende maatregelen met zich mee. Denk maar aan de uitbreiding van flexi-jobs, de invoering van een activeringsbijdrage en noem maar op. Ziet u ook door de bomen het bos niet meer?

Heeft u zich al afgevraagd hoe het op heden staat met de uitwerking van deze maatregelen? Of u nu al kan voorzien in de toekenning van een winstdeelname? Of u nu dringend werk moet maken van een mobiliteitsvergoeding? Of er iets veranderd is aan het re-integratietraject?

Tal van vragen waarop het antwoord soms moeilijk te vinden is door de massa aan nieuwe wetgeving die dagelijks op ons afkomt.

Wordt u daarnaast overvallen door twijfels wanneer uw werknemers vragen stellen in verband met tijdskrediet, SWT of vervroegd pensioen? Na het volgen van onze actualiteitssessie bent u alvast weer volledig up-to-date.

Wij bieden u een helder overzicht van de nieuwe maatregelen die in werking zijn getreden. Ook overlopen we graag met jullie de verdere projecten van de wetgever: Wordt er een startersloon voor jongeren voorzien? Komen er zachte landingsbanen voor oudere werknemers? Zal er iets veranderen aan het outplacementaanbod?

Vanaf 25 mei 2018 treedt tot slot de nieuwe GDPR-reglementering in werking. We bekijken graag met u wat de gevolgen hiervan zijn voor u, als werkgever. Dient u een nieuw arbeidsreglement op te stellen? Moet u daarnaast nog andere maatregelen treffen? We zullen samen kort ingaan op de praktische uitwerking hiervan.

Agenda

  • What’s new in 2018?
  • Opleidingsinspanningen: tips en tricks!
  • Re-integratietraject anno 2018: principes en aantal praktische aandachtspunten
  • Aantal nieuwe sleutelcijfers
  • GDPR in een notendop!

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.
Kmo-portefeuille: Easy-services is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. 
Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p.