• nl
Taalkeuze

Sociale Actualiteit Juni 2018

Werd u ook reeds door verscheidene van uw werknemers gecontacteerd met de vraag tot invoering van een mobiliteitsvergoeding? Vanaf heden kan u eventueel aan deze wens tegemoetkomen. Waarmee moet u echter rekening houden? Wat krijgen uw werknemers in ruil voor hun wagen? Hoeveel bedraagt het totale kostenplaatje? Betreft het al dan niet een onomkeerbare keuze?
Wij loodsen u tijdens onze actualiteitssessie doorheen het proces van invoering van een mobiliteitsvergoeding en voorzien u van enkele handige modeldocumenten.
Daarnaast maken wij ook nog even duidelijk dat de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget wel degelijk twee verschillende zaken zijn. 

Recentelijk heeft ook de NAR een aantal onduidelijkheden in verband met het recht op tijdskrediet van de baan geholpen in hun nieuwe interpretatie van de cao nr. 103. Er wordt bondig toegelicht wat dit eventueel voor u als werkgever kan betekenen.

Tijdens deze sessie gaan we naar goede gewoonte ook in op een divers aantal wijzigingen die op til staan. Denk maar aan de verregaande hervormingen op het vlak van educatief verlof, de nieuwste hervormingen van het doelgroepenbeleid, de verstrenging van de uitsluitingscriteria van de werkloosheidsuitkeringen en de recentelijk aangekondigde sancties bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

In dit kader zoomen we als centraal thema ook nog even in op een aantal interessante cases rond ziekte-interpretatie. Wat indien een werknemer plots ziek valt voor een periode waar inhaalrust stond ingepland? Wat met de ziektetelling en het gewaarborgd loon indien iemand opnieuw ziek valt tijdens een periode van progressieve tewerkstelling? Wat indien uw zwangere werkneemster na een aaneensluitende periode van ouderschapsverlof opnieuw ziek wordt? Aan de hand van een aantal duidelijke voorbeelden, toetsen we de theorie aan de praktijk af.

Programma

  • Mobiliteitsvergoeding/mobiliteitsbudget: what's in a name?
  • NAR interpretatie cao nr. 103
  • Ziekte-interpretatie: handige tips en tricks
  • Diverse:
   • Sancties langdurige arbeidsongeschiktheid;
   • Educatief verlof;
   • Verhoogde bedragen geschenken;
   • Wijzigingen progressieve tewerkstelling;
   • Nieuwe sanctie werkloosheidsuitkering;

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 
Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.
Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. 
Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p.