• nl
Taalkeuze

Sociale Actualiteit september 2018

Ondanks de warme zomerdagen tijdens de voorbije periode, bewoog er op vlak van sociaal juridische actualiteit opnieuw heel wat. Samen met het nieuwe schooljaar verwelkomen wij jullie dan ook graag opnieuw op onze sessie Sociale Actualiteit, waar u een brede waaier van nieuwe informatie zal worden voorgeschoteld. Na het volgen van deze praktische sessie bent u alvast weer helemaal up-to-date om het najaar in te gaan!

Allereerst kondigde de Ministerraad op 24 juli haar zogenaamde ‘Arbeidsdeal’ aan. Deze omvat tal van sociaalrechtelijke maatregelen voor de nabije toekomst. Zo zullen onder meer de regels omtrent SWT (brugpensioen) opnieuw worden verstrengd en worden ook op vlak van werkloosheid, tijdskrediet, outplacement, het fiscaal voordeel voor overuren en de zachte landingsbanen wijzigingen doorgevoerd.

Tijdens deze sessie zal ook aandacht worden besteed aan diverse wijzigingen op vlak van ouderschapsverlof. Zo werd recentelijk de mogelijkheid tot opname van het 1/10 ouderschapsverlof goedgekeurd. Ook werd in dit kader beslist om maximaal in te zetten op een bijkomende flexibele opname van ouderschapsverlof. Uit rondvraag blijkt alvast dat heel wat werknemers vragende partij zijn. Als personeelsverantwoordelijke kan u dus binnenkort heel wat vragen uit deze hoek verwachten. Wij helpen u alvast met een pasklaar antwoord.

Tezelfdertijd keurde de Ministerraad naast de reeds ingevoerde mobiliteitsvergoeding (cash for cars), nu ook het zogenaamde mobiliteitsbudget goed. Vanaf 1 oktober 2018 heeft de werknemer hierdoor mogelijks de keuze om zijn woon-werkverkeer een alternatieve invulling te geven. Wij lichten alvast toe wat dit eventueel voor uw onderneming kan betekenen.

Daarnaast blijken met de start van het nieuwe schooljaar heel wat vragen te rijzen rond de toepassing van het educatief verlof voor werknemers. Aan de hand van een schematisch overzicht bieden wij u alvast een handige leidraad voor de eventuele toepassing van educatief verlof over de Gewesten heen. Wist u bovendien al dat er diverse wijzigingen op til staan om het educatief verlof te hervormen? Bovendien kan u binnenkort in bepaalde gevallen ook gemakkelijker gebruik maken van een scholingsbeding die u als werkgever de garantie geeft op de terugbetaling van gemaakte kosten bij vroegtijdige uitdiensttreding van uw werknemer.

Tot slot geven wordt ook de meest recente stand van zaken meegegeven omtrent een aantal hangende maatregelen alsook worden een groot aantal diverse punten behandeld.

Tot binnenkort!

Agenda

 • Nieuwe maatregelen vanuit de ‘Arbeidsdeal’ toegelicht!
 • Belangrijke wijzigingen ouderschapsverlof op een rijtje!
 • Goedkeuring van het mobiliteitsbudget: iets voor uw onderneming?
 • Praktisch overzicht toepassing educatief verlof over de Gewesten heen (+ gewijzigde voorwaarden scholingsbeding op komst)  
 • Diverse:
  • Single Permit bijna een feit!
  • Onbelast bijverdienden uit de startblokken
  • Gewijzigde regelgeving voor vrijwilligers
  • Aanvullende pensioenen voor werknemers aangepast
  • Nieuwe opportuniteiten op vlak van burn-out
  • Aantal wijzigingen op komst voor het re-integratietraject van langdurig zieken
  • Wijzigingen regionale doelgroepverminderingen
  • Standpunt RSZ omtrent privégebruik GSM en groepsaankoop door de werkgever
  • Hervorming werkplekleren Vlaanderen
 • Stand van zaken:
  • Gedeeltelijke vrijstelling werken in onroerende staat
  • Starterjobs voor jongeren
  • Wijzigingen jaarlijkse vakantie

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 
Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.
Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding. 
Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p.