• nl
Taalkeuze

GDPR: Workshop 1

Elk bedrijf, ongeacht de grootte, verzamelt op dagdagelijkse basis een enorme hoeveelheid persoonsgegevens. Hoe u in de praktijk deze informatie ontvangt, verwerkt, opslaat en bewaart zal binnenkort strenger op worden toegezien.

De GDPR regelgeving stelt in dit kader enkele begrippen centraal: rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie. In deze workshop zal u duidelijk worden hoe u deze begrippen concreet dient toe te passen en hoe u uw manier van werken eventueel dient aan te passen.

Daarnaast worden ook uw huidige contracten met diverse partijen onder de loep genomen. Wij zorgen er mede voor dat u tijdens uw contacten met zowel klanten, leveranciers, boekhouders enz. optimaal contractueel bent ingedekt.

FAQ

 • Heeft de GDPR een impact op uw ondernemingsactiviteit?
 • Wat zijn voor uw bedrijf persoonsgegevens?
 • Verwerkt u überhaupt gevoelige persoonsgegevens?
 • Moet u een DPO (intern/extern) aanstellen?
 • Hoe transparant moet u precies zijn?
 • Hebt u steeds de toestemming nodig om bepaalde gegevens op te vragen of op te slaan?
 • Hoe lang mag u bepaalde gegevens bewaren?
 • Moet u uw manier van prospecteren aanpassen?
 • Welke contracten moet u aanpassen in het kader van GDPR?
 • Aan welke contractspartijen moet u zelf actief contractaanpassingen voorstellen?
 • Wat met uw website?

Let wel: Inschrijven voor alle workshops is voordeliger en doet u via Abonnement GDPR & HR Workshops: 3, 2, 1,... GO!

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95