• nl
Taalkeuze

Het ABC van een tewerkstelling - DAG 2

Jaarlijkse vakantie: vakantieduur

In onze opleiding jaarlijkse vakantie wordt aan de hand van talrijke voorbeelden de regelgeving inzake de berekening van de vakantieduur bij wisselende tewerkstellingspercentages opgefrist. Ook worden een aantal belangrijke wijzigingen die op til staan op het vlak van jaarlijkse vakantie voor u toegelicht. Denk maar aan situaties van samenloop van jaarlijkse vakantie en ziekte, progressieve tewerkstelling en vakantierechten,…Het participeren aan deze opleiding zal u in staat stellen om de talrijke vragen van uw medewerkers/klanten in verband met vakantieduur snel en accuraat te beantwoorden.

Jaarlijkse vakantie: berekening vakantiegeld

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de na te leven regels bij het berekenen van vakantiegeld, vertrekvakantiegeld en de verrekening van vakantie-attesten. Daarnaast worden de spelregels inzake het opnemen van Europese (aanvullende) vakantie uitgebreid toegelicht. U zal kunnen beoordelen of een werknemer al dan niet in aanmerking komt voor Europese (aanvullende) vakantie, de duur van deze Europese (aanvullende) vakantie bepalen en de financiële gevolgen van de opname van deze vakantievorm voor uw werknemer inschatten. U gaat nadien zelf aan de slag en bent op het einde van de dag in staat manueel het vakantiegeld te berekenen en te verifiëren.


Bekijk ook: Het ABC van een tewerkstelling - ABONNEMENT

Doelgroep

  • Nieuwe medewerkers op een personeelsdienst.
  • Personeelsmedewerkers die hun kennis willen opfrissen.

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Attesten: u kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies.

Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.

Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p.