• nl
Taalkeuze
Gegevens

Nieuw wetboek vennootschappen


Het is bijna zover! Het idee tot modernisering van het Belgisch vennootschapsrecht circuleert reeds enkele jaren. Deze modernisering is reeds een werk van lange adem geweest. Voorlopige streefdatum van de nieuwe wetgeving is momenteel voorjaar 2019. De wijzigingen zijn immens en inmiddels rijzen heel wat vragen zoals:

 • Wat moet er gebeuren met vennootschapsvormen die worden afgeschaft?
 • Zijn vennootschappen verplicht om zich om te vormen?
 • In welke mate moeten statuten aangepast worden, en uiterlijk tegen wanneer?

Wij bezorgen u alvast een beknopt overzicht van de belangrijkste te verwachten wijzigingen. We focussen daarbij voornamelijk op de BVBA en de niet genoteerde NV.

Agenda

15:30u - 16:00u Verwelkoming
16:00u - 17:30u Modernisering vennootschapsrecht door Sophie Van Rymenant en Sofie Aelter, Mazars ALTOS op uitnodiging van EASYPAY GROUP
17:30u - 17:45u Vraag en antwoord
17:45u - ... Een hapje en een drankje

Inschrijven

Gegevens inschrijver

 • Bijkomende deelnemer(s)

  Gelieve alle bijkomende deelnemers toe te voegen.

  • Naam
   E-mail
  Deelnemer toevoegen

  Verificatie

  Gelieve de verificatiecode in te geven.


 • Verzenden