• nl
Taalkeuze
Gegevens

Nieuwe fiscale vrijstelling BV biedt interessante budgettaire perspectieven in de bouwsector!


In de bouwsector staat een nieuwe maatregel, m.n. de fiscale vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor “werken in onroerende staat”, klaar om in werking te treden. Deze maatregel biedt interessante budgettaire perspectieven in de bouwsector; bovendien komt het overgrote deel van de werkgevers uit de bouwsector hiervoor in aanmerking!

Tijdens deze sessie willen we de impact van deze ‘hot topic’ praktisch toelichten, m.n.:

 • Welk financieel voordeel kunt u als werkgever genieten?
 • Moet men in ‘ploegen’ werken? Of krijgt het begrip ‘ploegenarbeid’ een nieuwe invulling?
 • Welke formaliteiten moet men als werkgever vervullen om de voordelen van deze maatregel te kunnen genieten?
 • Hoe kunt u de toepassing van deze maatregel optimaliseren?
 • ...

Naast bovenstaande nieuwe maatregelen staan we ook nog graag stil bij een aantal andere aandachtspunten in de bouwsector. Zo blijft arbeidsflexibiliteit en een optimaal overurenbeleid een aandachtspunt binnen de bouwsector; daarnaast lichten we ook graag nader toe in hoeverre de nieuwe voordelige verloningsvorm, m.n. de “winstpremie”, een interessant verloningselement kan vormen.

Agenda

18:45u - 19:00u Verwelkoming
19:00u - 20:15u Welke interessante budgettaire perspectieven biedt de nieuwe maatregel vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor “werken in onroerende staat” door dhr. Bart Depreitere - jurist EASYPAY GROUP
20:15u - 20:30u Vraag en antwoord
20:30u - ... Afsluiten met een hapje en een drankje

Inschrijven

Gegevens inschrijver

 • Bijkomende deelnemer(s)

  Gelieve alle bijkomende deelnemers toe te voegen.

  • Naam
   E-mail
  Deelnemer toevoegen

  Verificatie

  Gelieve de verificatiecode in te geven.


 • Verzenden