• nl
Taalkeuze
Gegevens

Vennootschapsrecht op nieuwe leest: Het nieuwe vennootschapsrecht


Indien alles volgens plan verloopt, zal in 2018 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking treden. Dit houdt een fundamentele hertekening in van de huidige verouderde vennootschapswetgeving.

Aan welke veranderingen mogen we ons verwachten? Het aantal beschikbare vennootschapsvormen zal sterk afnemen, waarbij de kapitaalloze BV als referentievennootschap zal fungeren. Ook de regels inzake o.m. bestuur en algemene vergadering, kapitaal, bestuurdersaansprakelijkheid en vennootschapsconflicten worden in een nieuw jasje gestoken.

Dhr. Kristiaan Caluwaerts en Mevr. Nomi Callaert (Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten) zullen meer in detail ingaan op de voornaamste nieuwigheden en de gevolgen hiervan in de praktijk.

Agenda

18:45u - 19:00u Verwelkoming
19:00u - 20:15u Infosessie + vragenronde
20:15u - ... Afsluiter met een hapje en een drankje

Inschrijven

Gegevens inschrijver

 • Bijkomende deelnemer(s)

  Gelieve alle bijkomende deelnemers toe te voegen.

  • Naam
   E-mail
  Deelnemer toevoegen

  Verificatie

  Gelieve de verificatiecode in te geven.


 • Verzenden