• nl
Taalkeuze
Tools
EASYPAY GROUP
Sociaal secretariaat
EASYPAY n°600
Help

Loonverwerking van A tot Z

Inhoudsopgave
verbergen

Als erkend sociaal secretariaat bieden wij u een volledige, accurate en snelle loonverwerking. Hierbij staan wij in voor alle berekeningen (bruto/netto, vakantiegeld, eindejaarspremies, sectorale of bedrijfseigen premies,…), alle sociale documenten (werkloosheidsdocumenten C4, C3.2, C78, C131A en B, ziekteformulieren, vakantieattesten, …), alsook voor alle aangiftes naar de officiële instanties (RSZ, bedrijfsvoorheffing, RIZIV,...).

U bepaalt zelf de graad van uitbesteding van uw loonadministratie aan SSE volgens de door u gekozen formule. Ongeacht de formule proberen wij ons te onderscheiden door aan volgende kerntaken bijzondere aandacht te besteden.

Persoonlijke dienstverlening

Bij de opstart van uw dossier krijgt u een persoonlijke dossierbeheerder toegewezen; deze wordt het vast contactpunt voor uw volledig klantendossier. Bij hem of haar kunt u terecht voor al uw vragen van sociaal-juridische of loontechnische aard, vragen over uw facturatie, enz. Via dit ‘single point of contact’ garanderen wij u een vlotte behandeling van al uw vragen en problemen.

Uitgebreide informatie

Naast het gepersonaliseerd eerstelijnsadvies van uw dossierbeheerder, informeren wij u uitgebreid via periodieke newsletters en infosessies. Wij streven ernaar om onze informatie zoveel mogelijk op maat te brengen, ondermeer via onze sectorale workshops.

Advies op maat

In het kader van de snelle evolutie van een modern bedrijf behoort advies op maat tot de noden. Via EASY SERVICES vullen wij dit in via een uitgebreid team van juristen en loontechnici, gespecialiseerd in sociale wetgeving. Een juridische audit van uw interne loonadministratie? Een volledige check-up van uw administratieve processen? Een op maat gesneden Collectieve Arbeidsovereenkomst? Alles behoort tot de mogelijkheden.

On site begeleiding

Met deze dienst staan wij ter beschikking ingeval van onverwachte of ad hoc noden in uw personeelsadministratie. Iemand valt ziek, of verlaat onvoorzien de onderneming, dan springen wij tijdelijk bij. Onze ervaren dossierbeheerders passen zich flexibel in uw organisatie, voor de tijd die u bepaalt.

Onze sterktes

Dimona

Sedert de invoering in 1999 van de Dimonaplicht (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte), m.a.w. het verplicht electronisch registreren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van in –of uitdiensttredingen van werknemers, is SSE sterk vertrouwd met dit systeem.

De uitbreidingen van het systeem in 2003 (algemene verplichting) en 2006 (gelegenheidsarbeiders in horeca en land-en tuinbouw) en verdere verfijningen in 2007 (Dimona ‘light’) zijn binnen SSE dan ook perfect geïntegreerd. SSE biedt een volautomatische oplossing voor alle categoriëen werkgevers: hetzij via ingave op onze gepersonaliseerde web-module, hetzij via onze 24 hr tele-service, hetzij via rechtstreekse ingave door uw persoonlijke dossierbeheerder.

Met deze verschillende formules garandeert SSE u een up-to-date personeelsregister bij de RSZ. Mede dankzij onze kennis en ervaring genereren wij op heden wekelijks meerdere tienduizenden Dimona-verrichtingen.

Wettelijke Documenten

SSE staat als erkend sociaal secretariaat in voor:
  • Het uitvoeren van een volledige loonadministratie
  • Het verrichten van alle bijhorende aangiftes (DMFA, BV, …)
  • Het doorstorten van de met de aangiftes corresponderende gelden
Onder een volledige loonadministratie begrijpen wij:
  • Berekening van de bruto-nettosalarissen van uw werknemers (arbeiders, bedienden, zaakvoerders)
  • Opmaak van alle bijhorende wettelijke documenten: Mutualiteit, Werkloosheid (C3.2.), Aanvullling bij werkloosheid (C131), Aanvraag Kinderbijslag, Educatief verlof, enz…
  • Aangiften naar officiële instanties

Specialisatie in de materie

De steeds sneller wijzigende sociale wetgeving vergt een doorgedreven specialisatie. SSE volgt voor u alle wijzigingen op de voet en brengt u proactief op de hoogte van de mogelijke voordelen waarop u aanspraak kunt maken. Op die manier helpt SSE u bij het beheersen van uw loonkost !

Hebt u specifieke vragen ? Uw persoonlijke dossierbeheerder maakt u wegwijs doorheen deze complexe materie. Voor werkgevers die ervoor opteren om de loonadministratie grotendeels zelf te beheren maar die de ingewikkelde RSZ-reglementering liever aan specialisten overlaten, ontwikkelden wij de op maat gesneden formule ‘Co-sourcing’.