• nl
Taalkeuze

Tijdig doorgeven van looncorrecties op boekjaar 2017

Datum: 12/01/2018

Graag vragen wij onze klanten van het sociaal secretariaat SSE om rekening te willen houden met een aantal afspraken inzake het verwerken van looncorrecties op boekjaar 2017.

Tijdig doorgeven van correcties

Regelmatig krijgen wij in de loop van de maand januari nog correcties doorgestuurd op het voorbije fiscaal boekjaar. Dit komt in het bijzonder voor in ondernemingen waar de lonen van december reeds vroeg in de maand werden afgesloten.

In dit verband verzoeken wij u om deze correcties uiterlijk tegen 17 januari 2018 door te geven aan uw dossierbeheerder zodat deze nog tijdig kunnen verwerkt worden op de boekhoudperiode december 2017.

Eventueel bijkomend verschuldigde bedrijfsvoorheffing dient uiterlijk op 17 januari 2018 betaald te worden. Op laattijdige betalingen rekent de belastingadministratie nalatigheidsintresten aan.

Specifiek voor klanten co-sourcing

Klanten in de formule co-sourcing die via het loonpakket EASYPAY zelf instaan voor de loonberekeningen en die maandelijks individuele rekeningen doorsturen naar hun dossierbeheerder, dienen met het volgende rekening te houden:

  • Loonstroken met betrekking tot correcties 2017, die ook nog effectief moeten opgenomen worden op inkomstenjaar 2017, moeten opgemaakt worden op boekhoudperiode december 2017. Dit is in het bijzonder van belang voor negatieve correcties die geboekt worden op werknemers die reeds uit dienst waren in de loop van 2017.
  • Correcties met boekingsperiode januari 2018 of later zullen pas meegenomen worden op de fiscale fiches van inkomstenjaar 2018.
  • De loonstroken moeten uiterlijk tegen 17 januari 2018 doorgestuurd worden naar uw dossierbeheerder opdat de daarmee gepaard gaande bedrijfsvoorheffing tijdig zou kunnen gefactureerd en betaald worden.
  • Met uw dossierbeheerder kunt u afspreken om de correcties in een aparte loonrun te verwerken en afzonderlijk door te sturen.

Specifiek voor klanten outsourcing (EASY input)

Klanten die zelf instaan voor het beheer van de prestaties (via dagprestaties, tijdsregistratie of ingave loonstroken) en die deze via file-transfer overmaken aan hun dossierbeheerder, nemen best zo spoedig mogelijk (in elk geval vóór 17 januari 2018) contact op met hun dossierbeheerder, indien zij in januari 2018 nog correcties op 2017 willen laten verrekenen.