• nl
Taalkeuze

Sociaal verzekeringsfonds

STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Wat is STEUNT ELKANDER?

Het is een vereniging zonder winstoogmerk met een opdracht van openbare orde, opgericht vanuit een zelfstandigenorganisatie, en dit onder toezicht van de overheid.

Als zelfstandige geniet u sociale bescherming maar u moet ook bepaalde verplichtingen naleven zoals regelmatig uw sociale bijdragen betalen.

Charter voor goede dienstverlening

Voor een meer gedetailleerde uitleg over onze dienstverlening kan u terecht bij onze charter voor goede dienstverlening:

Nieuwtjes