• nl
Taalkeuze

Aansluiten

Iedere zelfstandige, helper, werkend vennoot en vennootschapsmandataris die een zelfstandige activiteit in Belgi uitoefent, is onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen en moet zich ten laatste op de begindatum van deze activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Ook een vennootschap moet aansluiten bij het sociaal statuut der zelfstandigen en een bijdrage betalen.

De aansluiting en wijziging van sociaal verzekeringsfonds is gratis, STEUNT ELKANDER regelt voor u alle formaliteiten.

Aansluiten bij Steunt Elkander

Via onderstaande link kan u het elektronische aansluitingsformulier downloaden. Gelieve het PDF document te downloaden en te openen met Acrobat Reader. Acrobat Reader kan u gratis downloaden via deze link.

Via Acrobat Reader kan u het document invullen en ondertekenen met uw eID. Acrobat Reader zal het document vervolgens opslaan op uw schijf. Daarna kan u het ingevulde en ondertekende document via Acrobat Reader of uw gebruikelijke emailtoepassing doormailen naar svk at steuntelkander dot be.

Veranderen van sociaal verzekeringsfonds?

Zelfstandigen

Indien u aangesloten bent bij een ander sociaal verzekeringsfonds en wenst over te stappen naar STEUNT ELKANDER moet u voldoen aan volgende voorwaarden:
  • minstens vier kalenderjaren aangesloten zijn bij uw huidige kas;
  • in regel zijn met bijdragen tot 31 december (inclusief alle verhogingen en kosten) bij uw huidig sociaal verzekeringsfonds;
  • veranderen van sociaal verzekeringsfonds is niet meer mogelijk vanaf 1 januari van het jaar waarin u de pensioenleeftijd bereikt of een pensioen geniet;
  • de aanvraag moet gebeuren voor 1 juli opdat het ontslag zou kunnen ingaan op 1 januari van het volgend jaar.

Om ons toe te laten uw aanvraag voor ontslag in orde te brengen, gelieve ons de bijgevoegde verklaring van aansluiting en verklaring van ontslag ingevuld en ondertekend terug te sturen. Wij zorgen voor alle verdere formaliteiten.

Vennootschappen

Elke vennootschap moet minimum drie jaar bij hetzelfde fonds aangesloten blijven. Na deze termijn kan ze, voor zover de bijdragen en verhogingen betaald zijn, bij een ander Fonds aansluiten.

Elke aanvraag tot verandering dient vr 30 juni bij het nieuwe Fonds ingediend te worden, waarna de mutatie op 1 januari van het volgende jaar een aanvang neemt. De aanvraag kan gebeuren bij middel van de verklaring van aansluiting en de verklaring van ontslag voor vennootschappen