• nl
Taalkeuze
Vraag:

Indien een vennootschap geen activiteit heeft, moet deze de jaarlijkse bijdrage voor vennootschappen betalen?

Antwoord:

Neen, enkel op voorwaarde dat het sociaal verzekeringsfonds in het bezit wordt gesteld van een attest van de FOD Financiën vermeldende dat de vennootschap geen activiteit meer heeft. Voor elk jaar moet een nieuw attest worden afgeleverd.