• nl
Taalkeuze
Vraag:

Vanaf wanneer valt een Belgische vennootschap onder het toepassingsgebied van de wetgeving m.b.t. de verplichte jaarlijkse vennootschapsbijdrage?

Antwoord:

Dit hangt af van het tijdstip waarop de vennootschap is opgericht. Was dit voor 1 juli 1996, dan is de vennootschap onderworpen vanaf haar oprichting. Als de vennootschap pas na 1 juli 1996 werd opgericht, is het de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid krijgt. Dit is de datum waarop de vennootschap haar oprichtingsakte neerlegt op de griffie van de rechtbank van koophandel