• nl
Taalkeuze
Vraag:

Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

Antwoord:

In principe worden de bijdragen berekend op de netto beroepsinkomsten van het derde voorafgaande jaar.

Als starter betaal je echter een voorlopige bijdrage in afwachting dat de juiste inkomsten van de drie eerste jaren van beginactiviteit gekend zijn.
Het betreft hier dus de netto-inkomsten, hetzij de bruto-inkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven. Het bedrag van de bijdrage hangt ook af van de bijdragecategorie (vb.hoofd- of bijberoep).
Indien de vooropgestelde inkomsten hoger liggen dan deze waarop de voorlopige bijdragen berekend worden kan aan het sociaal verzekeringsfonds gevraagd worden deze voorlopige bijdragen te berekenen op een raming van je netto-inkomsten.
Voor meer inlichtingen verwijzen wij u naar onze rubriek "berekening bijdragen van beginnende zelfstandigen".