• nl
Taalkeuze
Vraag:

Ik ben gepensioneerd, maar heb nog een kosteloos mandaat in een vennootschap. Heb ik nog verplichtingen in het sociaal statuut der zelfstandigen?

Antwoord:

Wanneer u als zelfstandige de pensioenleeftijd bereikt of effectief een vervroegd rustpensioen als zelfstandige of werknemer betaald krijgt en daarenboven een kosteloos mandaat uitoefent in een vereniging of vennootschap die zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt, wordt ervan uitgegaan dat u elke beroepsbezigheid heeft stopgezet.

De kosteloosheid van het mandaat mag door elk rechtsmiddel bewezen worden, behalve door de getuigenis.
Wanneer de Administratie der Directe Belastingen beroepsinkomsten heeft weerhouden uit hoofde van de uitoefening van dit mandaat is er echter geen tegenbewijs mogelijk.
Dat er wordt van uitgegaan dat u uw beroepsbezigheid heeft stopgezet, heeft gevolgen voor zowel de verplichting om aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds als voor de verplichting om bijdragen te betalen: u hoeft niet meer aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en geen bijdragen meer te betalen