• nl
Taalkeuze
Vraag:

Ik ben onbezoldigd zaakvoerder in een bvba. Moet ik aansluiten als zelfstandige?

Antwoord:

Als mandataris van een vennootschap (zaakvoerder, bestuurder, …) moet u niet aansluiten wanneer u bewijst dat u uw mandaat zowel feitelijk als juridisch kosteloos uitoefent. Dit veronderstelt dat noch de statuten noch het bevoegd orgaan de mogelijkheid tot enige vergoeding voorzien, en dat die officiële regeling door de feiten niet wordt tegengesproken.
Wanneer u als mandataris de pensioenleeftijd heeft bereikt of een vervroegd pensioen geniet, moet u evenmin aansluiten. De wet gaat er in dat geval van uit dat u alle bedrijvigheid heeft stopgezet en dit op voorwaarde dat u het bewijs levert dat uw mandaat onbezoldigd is.

Uiteraard geldt dit alleen wanneer u naast dit kosteloos mandaat geen activiteit uitoefent die de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen meebrengt. Indien u bijvoorbeeld deelbewijzen in de vennootschap hebt en u oefent in deze vennootschap naast het kosteloos mandaat nog een andere, al dan niet kosteloze bezigheid uit (boekhouding, commercieel, administratief, technisch, ...) bent u werkende vennoot en dus verzekeringsplichtig in het sociaal statuut der zelfstandigen.