• nl
Taalkeuze
Vraag:

Kan ik als gepensioneerde verder werken zonder mijn pensioen te verliezen?

Antwoord:

In principe mag u nog werken na uw pensioen, maar u moet wel op een aantal zaken letten. In de eerste plaats moet u uw beroepsactiviteit officieel aangeven. Bovendien gelden er specifieke inkomstengrenzen. Die grenzen verschillen naargelang u al dan niet personen ten laste heeft. Wie te veel verdiend heeft, riskeert een sanctie. De sanctie is afhankelijk van de mate waarin u de toegelaten grens overschrijdt. Wanneer uw zelfstandige activiteit inkomsten oplevert die de toegelaten grens met minder dan 15% overschrijden, wordt uw pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding. Zodra uw inkomsten 15% boven de toegelaten grens liggen, wordt uw pensioen voor het betrokken jaar geschorst en teruggevorderd.