• nl
Taalkeuze
Vraag:

Moet ik als student ook aansluiten voor mijn zelfstandige activiteit en hoeveel bijdrage betaal ik?

Antwoord:

Een student die geen loontrekkende, maar een zelfstandige activiteit uitoefent (m.a.w. zonder dat iemand gezag uitoefent) moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. In principe moet dit als zelfstandige in hoofdberoep.

Op het vlak van de betaling van bijdragen kan een student echter gelijkgesteld worden met een zelfstandige in bijberoep (tot 25 jaar). Daarvoor moet hij rechten openen op kinderbijslag, of zich in een situatie bevinden waardoor hij ervan kan genieten en mag zijn inkomen uit de zelfstandige activiteit een bepaald bedrag niet overschrijden. Om die behandeling te genieten, moet je als student bij het sociaal verzekeringsfonds een aanvraag doen in het kader van artikel 37 van het uitvoeringsbesluit.