• nl
Taalkeuze
Vraag:

Vanaf wanneer moet een helper aansluiten?

Antwoord:

Een helper moet zich in principe aansluiten vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 20 wordt.
Vóór die leeftijd enkel wanneer hij gehuwd is.

Helpende studenten waarvoor kinderbijslag genoten wordt, vallen buiten het sociaal statuut en moeten dus ook niet aansluiten.

De meewerkende echtgenoot moet aansluiten voor het maxistatuut .
Is die echtgenoot geboren vòòr 1956, moet die aansluiten voor het ministatuut. Desgewenst kan zo iemand zich vrijwillig aansluiten voor het maxistatuut.

De echtgenoot van een bedrijfsleider is geen meewerkende echtgenoot. Als die echtgenoot de andere echtgenoot bijstaat of vervangt, kan die al helper niet aansluiten